Skandalen kring Roma-registret är inte löst

Skånepolisens skandalregister över romer var inte resultatet av att ett par enskilda polismäns kriminella verksamhet utan bottnade i ”systemfel”, meddelade Överåklagaren.

Det reser frågan: vem har ansvaret för dessa systemfel?

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, definierade efter sin granskning hos Skånepolisen en rad mycket allvarliga felsteg och konstaterade till och med att lagbrott hade begåtts. Personer hade införts i registret som inte borde ha registrerats alls; ingen markering hade gjorts om vilka som var misstänkta och vilka som av andra skäl förts in; ingen gallring hade gjorts av de registrerade; ingen notering hade gjorts om vilka som hade tillgång till registret och i vilka fall de använts – och hur.

På en avgörande punkt slirade dock SIN. Lagen förbjuder registrering på enbart etnisk grund. Det tolkade nämnden så här: eftersom det ursprungliga skälet till att ett register upprättades var en släktfejd med våldsinslag i Staffanstorp så var motivet inte enbart etnicitet, även om de registrerade i detta fall var romer. Samma skulle gälla det andra registret som uppdagades och som getts beteckningen ”Kringresande” – även i det fallet har polisen uppgett att motivet var att förhindra viss kriminalitet.

Men – och detta är poängen i kritiken – de register som från början kan ha varit motiverade i ett legitimt polisarbete fick efterhand en annan karaktär. De blev i praktiken register över romer – av vilka ett större antal inte hade någon som helst anknytning eller ens kontakt med dem som varit i klammeri med rättvisan i Skåne. Att en del icke-romer också var registrerade förändrar inte bilden – de personerna var ingifta med romer.
Att dryga två hundra avlidna romska personer och över tusen barn också registrerades kan bara förstås med att Skånepolisen försökte kartlägga släktrelationer. Varför det skulle vara mer motiverat att konstruera familjeträd över just romer i samband med brottsbekämpning har inte förklarats av Skånepolisen – möjligen har talespersonen förstått att detta luktade rasism.

Vad SIN missar genom sin lagtolkning är kränkningen av den enskilde. Lagstiftarens mening måste rimligen ha varit att enskilda individer inte skulle registreras på enbart etnisk grund – inte heller genom att föras in i ett register tillsammans med misstänkta. Att som helt oskyldig och utan minsta anknytning till misstänkta personer införas i register som upprättats i förment brottsförebyggande syfte är i själva verket ännu mer kränkande än att bli upptagen i ett enbart etniskt register.

Även SIN kom till slutsatsen att personer hade felaktigt registrerats – de borde inte ha förts in. Eftersom registren bestod av romer (eller ingifta) och detta var det enda gemensamma i en lång rad fall så betyder det att ett stort antal romer har registrerats enbart därför att de är romer – alltså på etnisk grund.

Den här affären är inte avslutad med att Skånepolisen säger att dess register bantats och att de kvarhållna personuppgifterna överförts till ett annat register. Någon eller några har ansvar för att systemfelen uppstått och det ansvaret måste utkrävas.

Rikspolisledningen måste säkerställa att hela poliskåren faktiskt förstår att Skåneregistren alls inte var okey. Han måste i handling visa att romer inte behöver frukta att svensk polis anfrätts av anti-Ziganism.

Men ansvaret för att lösa krisen ligger också på regeringen. Skandalen med registren var en del av ett mönster. Rasistiska fördomar mot romer finns tyvärr spridda i samhället, på alla nivåer. Det är dags att regeringen reagerar konstruktivt på förslaget att tillsätta en opartisk kommission med uppgift att kartlägga fördomar och kvarsläpande diskriminering mot romer. Och föreslå effektiva åtgärder.  

Hans Caldaras   Soraya Post   Thomas Hammarberg

Denna artikel publicerades i ETC:s web-tidning 23/12

Share and Enjoy

En reaktion på “Skandalen kring Roma-registret är inte löst

 1. Hej Thomas och tack för bra föreläsning i Strängnäs
  Jag har gjort ett inlägg i min blogg om den tillsammans med den fina bilden av dig. Jag gör ett samtidskonstprojekt i tre delar; blogg, utställning och samarbete för att motverka rasism och främlingsfientlighet i Örebro län.
  Min farfar kom till Sverige för 100 år sedan. Jag använder hans historia föra att försöka visa på att vi alla är samma människor oavsett tid och rum.
  Adressen till inlägget med dig är http://lenasfarfar.blogspot.se/2014/09/romerna-idag-i-liknande-situation-som.html
  Hälsningar
  Lena Ryö

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *