Kritisk fråga till USA:s justitieminister: varför inte tillåta att MR-kränkningarna under ”kriget mot terrorn” blir utredda?

De metoder som den tidigare amerikanska administration använde i ”kriget mot terrorn” kränkte de mänskliga rättigheterna grovt i flera avseenden. Olagliga frihetsberövanden, förhör under tortyr och interneringar utan rättegång sattes i system.
Ett inslag var behandlingen av de fångar som betraktades som ”high value detainees”. Sedan de gripits av amerikanska agenter eller överlämnats av andra länders säkerhetspolis togs de till hemliga fängelser där de utsättas för tortyr under förhör.
Det första centret för denna verksamhet upprättades i Thailand. I december 2002 var ett annat center etablerat i Polen och dit flyttades flera av fångarna. Där praktiserades den mest brutala tortyren med bl.a. skendränkningar. I september 2003 stängdes detta center och fångar flyttades till en lokal i Bukarest, Rumänien.
Vi vet också att förhörslokaler etablerades utanför Vilnius i Litauen. Mycket tyder på att dessa också kom att användas men på den punkten är den information som läckt ut mindre tydlig.
Såväl Europarådets parlamentariska församling som en kommitté inom Europaparlamentet har samlat fakta om dessa ”svarta hål” (black holes) och krävt seriösa undersökningar. Mitt eget kontor i Europarådet lyckades sammanställa ett mycket fylligt indiciematerial som överlämnades till den polske chefsåklagaren respektive den rumänska regeringen.
I Polen har faktiskt en utredning startat men avancerar med snigelfart, åklagaren i Litauen har inte fullföljt en utredning som inleddes och de rumänska myndigheterna slår ifrån sig förslagen om en ordentlig utredning.
Det som framkommit i informella samtal är att regeringarna i Warszawa och Vilnius och Bukarest tror att ”Washington” skulle reagera negativt på sådana undersökningar och att samarbetet med CIA och andra amerikanska säkerhetsorgan skulle riskeras.
Obama-administrationen har beslutat att ”vända blad” och att inte låta pröva huruvida vissa aktioner under ”kriget mot terrorn” var olagliga och kränkte internationell rätt.
Det är därför inte förvånande att europeiska regeringar drar sig för att genomföra de undersökningar som organ inom EU och Europarådet krävt och som borde vara en självklarhet för institutioner som respekterar mänskliga rättigheter.
Men det handlar om mycket allvarliga brott mot folkrätten. Att hindra undersökningar kring dessa innebär en mycket beklaglig acceptans av straffrihet (impunity).
Som Europarådets kommissioner för de mänskliga rättigheterna skrev jag ett brev till justitieminister Eric Holder med en vädjan om ett klargörande om att Obama-administrationen inte motsatte sig en opartisk, seriös undersökning av de förhörscentra som upprättades i de namngivan europeiska länderna.
Det brevet besvarades aldrig.
Det vore positivt om Eric Holder gav ett svar under sitt Sverigebesök.

Share and Enjoy

2 reaktion på “Kritisk fråga till USA:s justitieminister: varför inte tillåta att MR-kränkningarna under ”kriget mot terrorn” blir utredda?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *