Antiziganismen nu erkänd som fenomen – och term

Bland de nya ord som kommer att publiceras i Svenska Akademins nya ordlista finns antiziganism. En liknande term, ”anti-gypsyism”, har samtidigt accepterats inom EU.

Det är viktiga markeringar. Diskrimineringen av personer med romsk identitet har en djupare dimension. Det handlar inte bara om illa-behandling av enskilda individer som råkar vara romer. Hela den romska befolkningen är utsatt för vitt spridda fördomar och falska, stigmatiserande myter. De är stämplade som grupp. Också i Sverige.

Det har behövts en term för att fånga in den verkligheten, precis som det varit viktigt att tala om antisemitism för att bättre klargöra anti-judiska föreställningar bakom diskriminering och våldsbrott mot judar. Det finns ett samband mellan historieförfalskningarna, den negativa mytbildningen, avhumaniseringen och de kränkningar och förföljelser som drabbar judar – och romer.

Att själva begreppet antiziganism nu blir erkänt är därför viktigt. Det kommer förhoppningsvis att innebära en ökad medvetenhet om de xenofoba, rasistiska, intoleranta – och djupt okunniga – fördomar som förgiftar många romers dagliga liv.

Romer har samma mänskliga rättigheter som andra. De är individer. Om en rom kommer i klammeri med rättvisan kan inte hela den romska befolkningen skuldbeläggas – det borde vara en självklar princip.

Den skamliga historia som blottlades i den vitbok om hur romer behandlades i Sverige under förra seklet har tyvärr inte fått ett avslut. Fördomarna sitter kvar och ses som ”normala”. Antiziganismen förefaller vara ett dolt fenomen för de flesta inom majoriteten, men högst närvarande för romer som lever med dess effekter.

Skånepolisen genomförde under ett par år massregistrering av romer, också långt utanför sitt eget revir, och föreföll helt överraskad över kritiken när den verksamheten avslöjades. Om en liknande registrering hade föreslagits om judar eller finländare hade kanske varningsklockan ringt på poliskontoret. Men nu handlade det om romer.

Det är denna omedvetna antiziganism som måste upp till ytan – och bemötas.

Share and Enjoy

En reaktion på “Antiziganismen nu erkänd som fenomen – och term

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *