Böcker och artiklar

Artiklar

Som Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter publicerade jag regelbundet essäer (Viewpoints) och artiklar (Human Rights Comments) om mänskliga rättigheter i Europa. Du kan läsa dem här:

Böcker

Retoriken och verkligheten. Mänskliga rättigheter i Europa (2011) Boken kan beställas från Atlas förlag.
Retoriken och verkligheten finns även på engelska:
Human rights in Europe: no grounds for complacency (2011) Boken kan beställas från Europarådets förlag.
Human Rights and a Changing Media Landscape (Redaktör) (2012) Boken kan beställas från Europarådets förlag.

Rapporter

Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova

GEORGIA IN TRANSITION. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges

Human rights of Roma and travellers in Europe (svensk översättning av inledningen)

Human Rights Comments – alla ämnen:

(Fler länkar till artiklarna kommer snart)

Share and Enjoy