Bakgrund

Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

Under sex år, mellan 2006 och 2012, var jag Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter.

Tidigare var jag generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center (2002-05), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter (1994-2002), generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige (1986-92), generalsekreterare för Amnesty International (1980-86), samt dessförinnan ordförande för organisationens svenska sektion (1974-1978). Jag mottog å Amnesty Internationals vägnar Nobels Fredspris 1977.

Jag har också arbetat som FN-rådgivare för mänskliga rättigheter i Europa, Centralasien och Kaukasus och jag har varit FN:s f.d. generalsekreterare Kofi Annans speciella representant (SRSG) för mänskliga rättigheter i Kambodja. Genom ”The Refugee Working Group” har jag också varit starkt engagerad i den multilaterala fredsprocessen i Mellanöstern. Barns rättigheter ligger mig varmt om hjärtat och i många år arbetade jag för att FN:s Barnkonvention skulle bli verklighet.

Intervjuer

Med växande vrede”, Svenska Dagbladet.  Publicerad 22 april 2012, när mitt mandat som Kommissionär för mänskliga rättigheter just tagit slut.

Det finns en självgodhet inom EU”, intervju publicerad på Dagens Arena, 13 juni 2011.

Share and Enjoy