Pinsamt agerande av justitieministern om romer

 

Moderaterna diskuterade de romska tiggarna under partistämman. Justitieminister Beatrice Ask påstod att ”väldigt mycket av tiggeriet sker i organiserad form”. Det var ”organiserat av skrupelfria personer” som tog alla pengar. Därför begärde hon stöd för förslaget om att en kriminalisering skulle övervägas – och fick det.

På presskonferensen efter debatten framkom att Beatrice Ask inte hade några fakta som kunde bekräfta hennes påståenden om att tiggeriet var organiserad brottslighet. Det är faktiskt inte första gången som justitieministern gör den här typen av svepande uttalanden om tiggande romer utan stöd av faktiska data.

Varför agerar hon så?

Romerna, de flesta från Rumänien, kommer hit därför att de inte klarar att försörja sig och sina barn där hemma. De får inga jobb och är i alla avseenden marginaliserade . Att fler kommit till Sverige i år beror inte minst på den ekonomiska krisen i södra Europa dit många av dem reste tidigare.

Det vanliga är att de kommer några stycken från samma familj. De placerar ut sig på olika platser för att tigga eller samla pantflaskor och ses vid dagens slut på väg till sovplatsen, i många fall ett tält i stans utkant. Kanske är det detta som fött talet om att det hela skulle vara ”organiserat”.

De far illa. Särskilt nu när kylan kommer är detta liv ett hot mot mångas hälsa. Det är de förstås medvetna om. Men de som tagit sig hit  upplever alternativet som värre.

Vi är störda av att se dessa tiggande människor med muggarna framför sig. Den synen upplevs som direkt provocerande och det finns de i vårt samhälle som helt enkelt vill driva bort dem. Och söker skäl för att göra så.

Den hållningen blundar för att detta handlar om människor i tvångsläge, i djup misär. Människor som berövats möjligheten att försörja sig på annat sätt.

Vi bör se de tiggande romerna som budbärare om ett gemensamt misslyckade, som demonstranter av ett förtryck som inte upphörde med nazismens och fascismens illdåd, som en påminnelse om att våra Europeiska värderingar om allas mänskliga rättigheter inte tagits på allvar..

Det är, som någon sade i debatten, ”snudd på osmakligt” när Sveriges justitieminister i detta läge gör svepande uttalanden om att det handlar om organiserad brottslighet och att en kriminalisering borde övervägas. Hon kan knappast vara omedveten om vilka krafter hon därmed ger sitt stöd.

Detta är verkligen trist.

Thomas Hammarberg